صفحه خانگی    |   دریافت کد جستجوگر قالب   |    لیست سایتهایی که جستجو می شوند

جستجوگر ثالب در حقیقت در بین سایت های ارائه دهنده ی قالب وبلاگ جستجو می کند و امکان خطا در جستجو ها را به حد اقل می رساند , اما کدام سایت ها؟
در پایین اسم سایت هایی که جستجوگر قالب در انها جستجو می کند را می توانید مشاهده کنید: